Rapporter

Arbeidsgivere forventer stabilt arbeidsmarked

11-12-2012 08:42 ManpowerGroup Norske arbeidsgivere forventer fortsatt ?kt bemanning i alle sektorer i f?rste kvartal 2013, p? omtrent samme niv? som 2012. Den st?rste ?kningen forventes innen bransjegruppen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester og i handel- og servicen?ringen. I Stor-Oslo ser det derimot ut til ? stoppe opp.

Norske arbeidsgivere forventer fortsatt ?kt bemanning i alle sektorer i f?rste kvartal 2013, p? omtrent samme niv? som 2012. Den st?rste ?kningen forventes innen bransjegruppen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester og i handel- og servicen?ringen. I Stor-Oslo ser det derimot ut til ? stoppe opp.
Manpowers globale arbeidsmarkedsbarometer for f?rste kvartal 2013 viser at stabiliteten i arbeidsmarkedet vil fortsette framover. 8 prosent av arbeidsgiverne planlegger ? ?ke antall ansatte, mens 3 prosent har planer om ? redusere antall ansatte i f?rste kvartal neste ?r. Sesongjustert gir det en netto forventet bemanning p? 6 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en liten nedgang p? 1 prosentpoeng, mens det sammenlignet med f?rste kvartal i 2012, er en nedgang p? 2 prosentpoeng.
Stor-Oslo har hatt de h?yeste forventningene til oppbemanning sammenlignet med andre norske regioner, de siste tre ?rene. N? forventer arbeidsgiverne i regionen at bemanningen vil st? p? stedet hvil i f?rste kvartal i 2013. Dette er en nedgang p? hele 12 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og en nedgang p? hele 17 prosentpoeng sammenlignet med samme m?ned i fjor.
? Dette kan v?re et forvarsel om et tregere arbeidsmarked i Stor-Oslo kommende kvartal. Konkurransen om jobbene vil bli st?rre, men om dette er en trend som vil fortsette er det for tidlig ? si noe om. Stor-Oslo har hatt h?yest forventet oppbemanning i b?de 2010 og 2011 ? sp?rsm?let er n? om arbeidsmarkedet begynner ? bli mettet, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.
Venter vekst i S?r-Norge
P? ?stlandet og S?r-Vestlandet er netto forventet bemanning p? 11 prosent i f?rste kvartal. Sammenlignet med forrige kvartal ?ker forventningene til bemanning 6 prosentpoeng for ?stlandet. Tilsvarende er ?kningen for S?r-Vestlandet p? 2 prosentpoeng.
? Her forventes det en solid bemanningsvekst og dette er gode nyheter for disse regionene. ?stlandet har ikke hatt tilsvarende sterke tall siden slutten av 2011, og p? S?r-Vestlandet m? vi tilbake til begynnelsen av 2009 for ? finne tilsvarende optimisme, sier Brath.
I Nord-Norge har forventningene til oppbemanning snudd i negativ retning fra forrige kvartal. N? forventer arbeidsgiverne i Nord 4 prosent oppbemanning, en reduksjon p? 5 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal, og 2 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal ?ret f?r.
Lavere forventinger, men fortsatt ?kning
Norske arbeidsgivere forventer ?kning i bemanningen i alle bransjer. St?rst optimisme finner man innen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester, samt i butikk-, restaurant- og hotelln?ringen, med netto forventet bemanning p? 15 prosent. For finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester er dette en ?kning p? 1 prosentpoeng fra forrige kvartal, mens for butikk-, restaurant- og hotellbransjen er det en nedgang p? 2 prosentpoeng for tilsvarende periode.
? Forventingen til bemanning er lavere i seks av ni sektorer sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Deler av bank- og finansn?ringen har den siste tiden v?rt preget av omstilling og noe nedbemanning, men sett under er det fortsatt optimisme i denne bransjegruppen. St?rst nedgang forventes i anleggsbransjen, samt innenfor olje og gass. Men alt i alt tyder tallene p? at l?nnsomheten og antall oppdrag i privat sektor akselererer ytterliggere, sier Brath.
Forventningene til oppbemanning er lavest i offentlig sektor. Sammenlignet med andre bransjer, er dette sektoren med lavest forventninger de siste tre kvartalene. Sammenligner man med tilsvarende kvartal i 2012 ser man en nedgang p? 2 prosentpoeng, men sammenlignet med forrige kvartal er det en ?kning p? 2 prosentpoeng.
Delte forventinger i Europa
I b?de Norge og Sverige forventes det 6 prosent oppbemanning i neste kvartal, og landene er kun sl?tt av Romania hvor 7 prosent forventer ?kt bemanning. Arbeidstakere i Storbritannia kan glede seg over at bemanningsforventningene har ?kt med hele 5 prosent, den h?yeste ?kningen p? fire ?r, og det tyske arbeidsmarkedet ser stabilt ut for de neste tre m?nedene.
? Det er ?penbart delte forventinger til oppbemanning i Europa ved inngangen til 2013. 11 av de 24 europeiske landene vi unders?ker, forventer en positiv oppbemanning i neste kvartal, sier Brath.
Spesielt i ?st-Europa er trenden nedadg?ende.
? Polen viser for f?rste gang siden 2008 en forventet nedbemanning i kommende kvartal. Forsetter den nedadg?ende trenden Polen og i ?st-Europa m? vi p?regne ytterligere ?kning i arbeidsinnvandring fra denne regionen, og dette vil nok merkes i flere sektorer, sier Brath.
Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomf?res kvartalsvis og m?ler arbeidsgiveres forventninger til ? ?ke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsunders?kelser som utf?res med tanke p? st?rrelse, omfang og antall ?r den har blitt utf?rt. Det unike er at den unders?ker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. MEOS har blitt gjennomf?rt i mer enn 50 ?r, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert p? intervju blant et representativt utvalg best?ende av 750 norske arbeidsgivere, og over 65.000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land. MEOS sees p? som en anerkjent indikator for ?konomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.11100Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy