SE

Användning av ADHD-läkemedel 2013 kartlagd

2014-03-12 13:33 We Effect Vilka länder drabbas h?rdast vid en naturkatastrof? Och varför? Vad kan Sverige göra för att minska effekterna av kommande katastrofer i fattiga länder? Det är temat för We Effects nya rapport som presenteras den 19 mars.

Vilka länder drabbas h?rdast vid en naturkatastrof? Och varför? Vad kan Sverige göra för att minska effekterna av kommande katastrofer i fattiga länder? Det är temat för We Effects nya rapport som presenteras den 19 mars.

I rapporten ?Minska katastrofen? presenterar bist?ndsorganisationen We Effect ett nytt index som visar vilka av världens länder som är mest s?rbara för en kommande katastrof. N?gra av Sveriges ledande experter har bidragit med sitt samlade kunnande kring hur Sverige och det internationella samfundet bättre kan bidra till att minska effekterna av naturkatastrofer.
P? rapportsläppet deltar Désirée Pethrus, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och utrikespolitisk talesperson, Kenneth G. Forslund, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och bist?ndspolitisk talesperson, samt Monica Lorensson, Liasion Officer p? UNDP. Jakob Lundberg, chef för Utveckling och policy p? We Effect presenterar rapporten.
Datum: Onsdag 19 mars
Tid: 09.00-10.00.
Frukost serveras fr?n 08.30
Var: We Effect, Franzéngatan 6, Stadshagen, Stockholm
För ytterligare information ? vänligen kontakta:
Alfred Skogberg, pressekreterare We Effect
Tel: 08 120 371 17
[email protected]

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en bist?ndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar l?ngsiktigt ? för att förändringar ska best?. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i v?rt bist?ndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. V?ra fokusomr?den är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillg?ng till mark. Bakom organisationen st?r ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. www.weeffect.se.
10000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy