SE

Äntligen: assisterad befruktning för ensamst?ende i Sverige

RFSL välkomnar regeringens utredares förslag om att ge ensamst?ende tillg?ng till assisterad befruktning. Dock menar RFSL att ordet ?kvinna? i lagtexten bör bytas ut mot det könsneutrala ?person?.
– Lagstiftningen m?ste ?terspegla det faktum att det idag, sedan tv?ngssteriliseringarna av transpersoner togs bort, ocks? finns män som kan bära och föda barn. Vi förutsätter tills vidare att tillg?ngen till assisterad befruktning nu kommer att gälla alla ensamst?ende, oavsett kön, men vill se en justering av lagtexten, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Regeringens utredare, lagman Eva Wendel Rosberg, föresl?r i det delbetänkande som presenterades idag att det fr?n och med 1 juli 2015 ska bli möjligt för ensamst?ende kvinnor att genomg? insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukv?rd. Det är n?got RFSL arbetat för under m?nga ?r och redan i mars 2012 röstade riksdagen igenom ett förslag om att regeringen ?skyndsamt? skulle ?terkomma med lagstiftning p? omr?det.
Att fler personer nu kommer att ges tillg?ng till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukv?rd kommer samtidigt ställa ökade krav p? denna att ocks? i verkligheten kunna erbjuda assisterad befruktning inom rimlig tid. RFSL menar att det behövs ett antal andra förändringar i lagen om genetisk integritet för att underlätta för alla de personer som önskar bli föräldrar genom assisterad befruktning. Den möjlighet som redan idag finns för privata kliniker att erbjuda givarinsemination har inte f?tt till följd att s?dana kliniker, med n?got enstaka undantag, börjat erbjuda detta. RFSL kräver därför att barnmorskor ges möjlighet att genomföra insemination med donerad sperma utan överinseende av läkare med specialistkompetens, och att förbudet mot att i vinstsyfte sälja spermier till en mottagning upphävs.
– I Sverige finns ingen motsvarighet till de danska klinikerna, till exempel Storkkliniken, som m?nga personer nu reser till fr?n Sverige. Vi vill se förenklingar i lagen som skulle kunna göra detta möjligt. Samtidigt är det oerhört viktigt att landstingen tar ett ökat ansvar för att inom rimlig tid erbjuda dessa behandlingar till de som efterfr?gar dem. Vi vill ocks? att v?rden ska ske p? lika villkor över hela landet, och även vara tillgänglig för vänner som önskar bli föräldrar tillsammans, säger Ulrika Westerlund.
RFSL ser även med stor förväntan fram emot utredningens fortsatta arbete med att nu ta sig an fr?gorna om bland annat embryodonation, surrogatmödraskap och könsneutral föräldraskapspresumtion.
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se320200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Marie Linder   #SBAB