SE

Anna Lönn Lundbäck utsedd till ledare för Hyresgästföreningens förnyelsearbete Framtidsföreningen

Anna Lönn Lundbäck, regionchef i Hyresgästföreningen Västra Sverige, har utsetts till programledare för ett strategiskt förnyelsearbete i Hyresgästföreningen kallat Framtidsföreningen.
Uppdraget ska bedrivas p? halvtid mellan september 2014 fram till Hyresgästföreningens förbundsstämma 2016. Anna Lönn Lundbäck beh?ller sin tjänst som regionchef i Västra Sverige och en biträdande regionchef har utsetts.
– Vi är mycket glada över att Anna Lönn Lundbäck har tackat ja till detta uppdrag. Hon har de egenskaper som krävs för att leda det här mycket viktiga arbetet. Hon har inlett ett framg?ngsrikt förnyelsearbete i Västra Sverige och visat förm?ga till visionärt tänkande, säger förbundsordförande Marie Linder och förbundschef Jan Johnsson i en gemensam kommentar.
– Anna Lönn Lundbäck har under sina tre ?r som regionchef i Västra Sverige ?stadkommit mycket goda resultat och tagit initiativ som gagnat hela Hyresgästföreningen. Vi ser fram emot att samarbeta med henne i det här viktiga framtidsarbetet.
– Jag är väldigt glad över att ha f?tt fr?gan om att leda utvecklingsarbetet fram till nästa förbundsstämma. Hyresgästföreningen är en fantastisk rörelse som även framöver ska göra stor skillnad för människor och för samhället. Jag känner mig stolt över att f? vara med och bidra till att vi blir en ännu starkare folkrörelse, säger Anna Lönn Lundbäck.
M?nga viktiga förändringar har gjorts de senaste ?ren för att utveckla och förnya Hyresgästföreningens arbete, dessutom har flera nya ledare rekryterats över hela landet. Flera stora satsningar har inletts som har förnyat Hyresgästföreningens sätt att arbeta, men de har ocks? visat p? behovet av fortsatt utveckling. Hyresgästföreningen behöver ta ytterligare steg för att moderniseras och bli en ännu viktigare samhällsaktör.
Framtidsföreningen kommer att innefatta b?de ett genomgripande arbete i hela organisationen med att förtydliga visioner och värderingar och framtagande av m?l och strategier för fortsatt utveckling.
För mer information, kontakta:
Jan Johnsson förbundschef Hyresgästföreningen 070-645 02 70
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SABO