SE

Allt säkrare för motorcyklister

Forska!Sverige inleder samarbete med systerorganisationer i USA, Australien och

Stiftelsen Forska!Sverige inleder ett samarbete med systerorganisationerna Research!America, Research Australia och Research Canada. P?verkansorganisationerna arbetar för att medicinsk forskning och dess tillämpning ska bli en högre prioritet i sina respektive länder.
? Vi delar synen att medicinsk forskning leder till bättre hälsa och välst?nd för medborgarna och genom detta nya samarbetsavtal stärker vi varandra, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.
Organisationerna arbetar för att genom politiska beslut uppn? bättre förutsättningar att:
? skapa medicinska framsteg,
? vidareutveckla medicinska framsteg till produkter, metoder och tjänster,
? använda och utvärdera medicinska framsteg inom v?rden.
Verksamheten engagerar intressenter fr?n en mängd omr?den, inklusive politiker, forskare, företagare, fackliga företrädare, v?rdanställda, patientföreningar och medborgare i stort.
? Vi ser ett tydligt värde av ökat internationellt samarbete, b?de för v?ra egna organisationer och för de som stödjer v?r verksamhet. Därför skriver vi nu under detta avtal om samarbete där vi mer systematiskt kan dra nytta av varandras expertis, strategier och nätverk, säger Anna Nilsson Vindefjärd.
För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96
E-post: [email protected]
www.forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer fr?n olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, v?rden och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. www.forskasverige.se0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Bältros ger m?nga drabbade l?ngvarig nervsmärta

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy