SE

Allt för sjöns biljettintäkter stödjer Initiativet H?llbara Hav!

2014-05-15 15:00 Briggen Tre Kronor/Initiativet H?llbara Hav Allt för sjön/Stockholmsmässan och Initiativet H?llbara Hav samarbetar med syfte att föra in h?llbarhetsfr?gorna och ett miljöperspektiv som en naturlig del av Allt för Sjön-konceptet och har tillsammans utvecklat ett miljötorg p? 700 kvm. Allt för sjön bidrar även med en krona per biljett till Initiativet, vilka med glädje, under onsdagen mottog pengar till stöd för arbetet att rädda Östersjön.

Stockholmsmässan och Initiativet H?llbara Hav samarbetar med syfte att föra in h?llbarhetsfr?gorna och ett miljöperspektiv som en naturlig del av Allt för Sjön-konceptet samt Stockholmsmässan. Tillsammans har Initiativet och Allt för sjön utvecklat ett 700 kvm stort miljötorg. Allt för sjön bidrar även med en krona per biljett till Initiativet, vilka med glädje, under onsdagen mottog pengar till stöd för arbetet att rädda Östersjön.

Checken lämnades över vid briggen Tre Kronor af Stockholm, Initiativets symbol och forskningsfartyg, i arbetet för Östersjön.
? Det här är mycket glädjande. B?de att f? sprida kunskap under Allt för sjön till v?ra besökare och även att aktivt bidra till H?llbara Havs viktiga miljöarbete, säger Hanse Thorslund, ny projektchef för Allt för sjön.
? Jag är oerhört stolt och glad över att vi har en s? stark och kunnig partner i de mycket viktiga miljöfr?gorna som rör Östersjön. Miljötorget är den största miljöutställning vi n?gonsin har gjort och för oss är miljöfr?gan s? viktig att vi beslutade att skänka en krona per full betald entrébiljett till initiativet, säger Thomas Sandberg, tidigare projektchef för Allt för sjön som var med och grundade samarbetet.
P? miljötorget samlades i mars företag, organisationer och myndigheter som har det gemensamma, att deras arbete eller produkter bidrar till att Östersjöns miljö kan räddas.

-Vi p? Initiativet H?llbara hav är oerhört glada att ha ?Stockholmsmässan/Allt för sjön? som partner i v?rt redan starka nätverk. Tack vare v?rt samarbete har vi tillsammans möjlighet att n? ut till alla b?t- och skärg?rdsintresserade och f? ut det viktiga budskapet om Östersjön, problemen som finns, men ocks? möjligheterna att göra n?gonting ?t det, säger Göran Lindstedt, Vd Initiativet H?llbara Hav.
Om Initiativet H?llbara Havs miljöutställning ?Östersjön – Vem bryr sig…
Centralt p? mässans miljötorg förhandsvisades i mars, Initiativet H?llbara Havs miljöutställning, ?Östersjön ? vem bryr sig??. Utställningen är utformad som minietta med kök som visar vad m?nga av de produkter och varor som vi omger oss med har för effekter i miljön och p? oss själva. Samtidigt informeras om praktiska tips och r?d om vad man själv kan göra för att minska sin p?verkan. Miljöutställningen invigs i Almedalen av miljöminister Lena Ek och ?ker därefter p? turné runt Sveriges kust.
Om Allt för Sjön
Allt för sjön är Skandinaviens största b?tmässa och ett av Sveriges största, ?rliga evenemang inomhus som h?lls p? Stockholmsmässan.
Mer information
Göran Lindstedt, Vd Initiativet H?llbara Hav
[email protected], 0704 25 15 15
Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet H?llbara Hav
[email protected], 0703 89 68 89
Thomas Sandberg, Projektchef Allt för Sjön (tidigare), Stockholmsmässan [email protected], 070-789 44 94
Hanse Thorslund, Projektchef Allt för sjön (ny), Stockholmsmässan [email protected] 070-789 43 85
Initiativet H?llbara Hav samlar intressenter fr?n forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en h?llbar utveckling i Östersjöregionen. H?llbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill ocks? peka p? de insatser som initierats och som p?g?r, och de positiva resultat som ?stadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.
I ett konsumentperspektiv är v?r ambition att förmedla kunskap och h?llbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i v?r vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet p? Kastellholmen.
Initiativet H?llbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs v?ra kuster och övriga Östersjön samt p? v?rt ?rliga seminarium i slutet av sommaren p? Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu 1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy