SE

Alkohol- och drogforskare efterlyser ett mer tvärvetenskapligt samarbete

2014-09-03 13:32 Nordens Välfärdscenter De nordiska alkohol- och drogforskarna ska samarbeta mer tvärvetenskapligt och skapa ett större nätverk utanför de nordiska alkohol- och drogforskningsinstituten. Det konstaterades i den paneldiskussion som avslutade ?rets Nordiska alkohol- och drogforskardagar (NADRA 2014) i Stockholm.

De nordiska alkohol- och drogforskarna ska samarbeta mer tvärvetenskapligt och skapa ett större nätverk utanför de nordiska alkohol- och drogforskningsinstituten. Det konstaterades i den paneldiskussion som avslutade ?rets Nordiska alkohol- och drogforskardagar (NADRA 2014) i Stockholm.
Enligt paneldeltagaren Vibeke Asmussen Frank fr?n Center for Rusmiddelforskning i Danmark spelar Nordens Välfärdscenter, tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs och den populärvetenskapliga webbplatsen PopNAD en viktig roll i forskarnas strävan efter ett samarbete p? bredare front.
De övriga deltagarna i diskussionen var Alison Ritter fr?n National Drug and Alcohol Research Centre (Australien), Johan Edman, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SE), Pia Mäkelä, Institutet för hälsa och välfärd (FI) och P?l Kraft, Statens institutt for rusmiddelforskning (NO). Ordförande var Kerstin Stenius fr?n NVC Finland.
Vilka projekt är viktiga i framtiden?
Panelen grubblade i synnerhet p? vilka nordiska forskningsprojekt som är särskilt relevanta i framtiden och hur det nordiska forskningssamarbetet ska utvecklas.
– Cannabisfr?gan, alkohol och äldre och alkoholskador p? tredje part, kommer att vara aktuella inom den nordiska forskningen ocks? i fortsättningen, konstaterade Pia Mäkelä.
– En gemensam utmaning är de ökade sv?righeterna när det gäller insamling av data. I jämförelse med tidigare decenniers höga svarsprocenter är det idag allt färre som svarar p? forskningsenkäter. Det har betydelse för hur p?litliga forskningsresultaten är, sade P?l Kraft.
Ett övergripande tema är behovet av att i en större utsträckning jobba tvärvetenskapligt b?de inom ramen för icke-smittsamma sjukdomar (NCD) och inom ramen för samhällsvetenskaper överlag.
Panelisterna konstaterade att ungdomar i Norden dricker mindre alkohol idag men fr?gan m?ste betraktas ur ett bredare samhällsvetenskapligt perspektiv för att f? en täckande uppfattning om vilka samhälleliga förändringar som har bidragit till denna utveckling.
Nya arbetsmetoder
Det finns ett behov av att arbeta med alkohol- och drogfr?gor p? ett nordiskt tvärvetenskapligt plan ocks? vad beträffar forskningsfinansieringen som i allt större utsträckning prioriterar omfattande tvärfacklig forskning.
Vid sidan av den nordiska jämförande forskningen finns ett stort antal möjligheter när det gäller presentation av kunskap om alkohol- och droger.
– Samhällsvetarna borde samarbeta med matematiker och systemteoretiker för att finna nya och innovativa sätt att lägga fram forskningsresultat. Som forskare skall vi bli bättre p? att utnyttja varandras kunskap, poängterade Alison Ritter.
Forskardagarna arrangerades av Nordens Välfärdscenter som är en institution under Nordiska ministerr?det. Temat för ?rets forskardagar, som samlade omkring 70 deltagare, var bruk och missbruk av alkohol- och drogforskning.
Ytterligare information: kommunikationsr?dgivare Jessica Gustafsson, tfn +358 40 060 5752, [email protected]
www.nordicwelfare.org/nadra2014
Konferensen Twitterkonto: @NADRAofficial, #nadra2014

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det.
1100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy