SE

Alkobommarna stoppade grovt rattfull

2014-09-25 07:30 MHF En estnisk bilförare med 2.18 promille alkohol i blodet stoppades vid alkobommarna i Stockholms frihamn när den första nykterhetskontrollen genomfördes i skarpt läge. ? Det känns oerhört meningsfullt att f? vara med och öka trafiksäkerheten p? det här sättet, säger MHFs Arne Winerdal.

En estnisk bilförare med 2.18 promille alkohol i blodet stoppades vid alkobommarna i Stockholms frihamn när den första nykterhetskontrollen genomfördes i skarpt läge.
? Det känns oerhört meningsfullt att f? vara med och öka trafiksäkerheten p? det här sättet, säger MHFs Arne Winerdal.
? Tack vare den automatiska nykterhetskontrollen kunde vi därmed förhindra att den berusade föraren kom ut p? Stockholms gator. Enligt de uppgifter som vi f?tt fr?n polisen förekommer det tyvärr alkoholp?verkade förare p? varje färja som anlägger Stockholms hamn, säger Arne.
Projektledaren Tomas Jonsson var nöjd med ?premiären? d? 86 bilar kontrollerades i snabb takt efter det att Tallinks färja fr?n Estland anlöpt Stockholms frihamn. ? Det allra mesta fungerade perfekt. Nu ska vi bara göra n?gra sm? justeringar för att f? en hundraprocentig funktion p? de fyra personbilsfilerna, säger Tomas Jonsson.
B?de polisen och kustbevakningen hade mött upp med flera patruller när alkobomskontrollerna drog ig?ng i Stockholms frihamn. Den estniske bilföraren, som fastnade i kontrollen, hade sv?rt att bl?sa i tratten vid kontrollstationen. När han till slut lyckades bl?sa rörde sig inte bommen en millimeter. En polisman kom genast fram och gjorde ytterligare ett s?llningsprov med ett handh?llet Drägerinstrument. Även där visade utslaget p? för hög alkoholhalt.
Strax intill de fyra personbilsfilerna ligger en kontrollstation där bevisinstrumentet Evidenzer finns installerat. När polisen förde den estniske mannen dit för bevisprov visade mätaren p? 2.18 promille alkohol i blodet.
Mannen visiterades och fördes därefter bort med en polisbuss i väntan p? dom. Eftersom det rör sig om grovt rattfylleri kan det bli fängelse i upp till tv? ?r.
Den automatiska nykterhetskontrollen övervakas via kameror som sänder bilder till övervakningscentralen i Tibro, där MHF Test labb har sina lokaler. Vid premiärkontrollen satt Anna Welleman i övervakningscentralen, medan projektledaren Tomas Jonsson fanns p? plats i frihamnen för att förvissa sig om att allt fungerade i praktiken.
? Vi kommer de närmaste dagarna att ha flera informationsmöten med personal fr?n bl a tullen och kustbevakningen s? att rutinerna läggs fast. Vi sköter övervakningen via v?ra bildskärmar, men s? fort n?gon har för hög alkoholhalt m?ste personal fr?n tullen, polisen eller kustbevakningen komma till platsen för att genomföra bevisprov, säger Tomas Jonsson. ? Vi märker ett stort intresse och engagemang fr?n dessa myndigheter och för dem m?ste det bli en avlastning när nykterhetskontrollerna nu kan göras automatiskt.
Fr?n MHFs sida finns l?ngt framskridna planer p? att använda den nya kontrolltekniken i andra sammanhang. Bland annat finns kontakter med kärnkraftverk och flygplatser där man vill testa personal vid inpassering för att förvissa sig om att de är nyktra i sin yrkesutövning.

A to już wiesz?  Sm?husbarometern t.o.m. maj 2013: Stigande sm?huspriser

MHF arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 30 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 270 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.23213110Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy