SE

Alings?s p? 37:e plats i ny skolrankning

a8

M?nga elever är mycket nöjda med sin skola och Alings?s kommun hamnar p? 37:e plats i den sammanställning över skolan och undervisningen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort.

Över 100 000 elever i ?rskurs fem och ?tta runtom i Sverige har f?tt svara p? fr?gor om skolan och undervisningen. Det är i denna jämförelse av landets 290 kommuner som skolorna i Alings?s kommun hamnar p? en 37:e plats sett till det sammanvägda kunskapsresultatet. Och om man jämför Alings?s resultat med de sex angränsande kommunernas s? plockar vi hem silvermedaljen.
Högt betygssnitt, f? underkända elever och bra resultat p? ämnesproven utgör n?gra av de faktorer som krävs för att hamna högt p? den ?rliga skolrankingen. När det gäller det genomsnittliga meritvärdet ser det mycket bra ut för Alings?s kommun: v?ra elever hamnar i topp 20.
? För oss är det naturligtvis oerhört viktigt att v?ra elever känner sig nöjda med sin skola och undervisningen. Även om vi f?r en bra placering i rankningen s? arbetar vi hela tiden för att bli ännu bättre, säger Cecilia Knutsson som är chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alings?s.
Vi har tidigare i ?r berättat att Alings?s kommuns skolor hamnat bra till i SKL:s jämförelseprojekt Kkik, Kommunens Kvalitet i Korthet. Bara i tio andra kommuner s? är ?ttondeklassarnas syn p? skolan och undervisningen mer positiv och när det gäller sexornas resultat p? de nationella proven hamnar Alings?s elever p? en 25:e plats.
OM ALINGS?S
Alings?s, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 inv?nare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninv?narantal, är staden under kraftig tillväxt. Änd? finns en geniun prägel kvar p? staden. Genom ?ren har den beh?llit sin karaktär och prisats för sina innerg?rdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader fr?n 1700- och 1800-talen. Staden är känd som “Kaféstaden” och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alings?s ocks? etablerat sig som “Ljusstaden”. Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alings?s, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alings?s är ocks? välkänt för sina satsningar inom h?llbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, ?tervinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk h?llbarhet.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy