SE

Äldre g?r före yngre när företagare anställer

Ungdomar tycker själva att ungdomar dricker för

Enligt en undersökning som IQ genomfört instämmer drygt 2 av 3 ton?ringar mellan 14-16 ?r i p?st?endet att m?nga ungdomar dricker mer än de borde. Nästan var sjunde ton?ring svarar ocks? att de skulle vilja prata mer om alkohol med föräldrarna eller annan vuxen.
Under april m?nad kommer IQ att skicka ut 95 000 exemplar av boken Ton?rsparlören till föräldrar vars barn fyller 14 ?r under 2013. Ton?rsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och ton?ringar.
? Att ungdomar själva tycker att m?nga jämn?riga dricker för mycket visar hur viktigt det är att som ton?rsföräldrar prata om alkohol. Att som förälder berätta att man är orolig eller har fr?gor kring alkohol är att visa att man bry sig, säger Magnus Jägerskog, vd p? IQ.
Resultat fr?n undersökningen:
– 7 av 10 ton?ringar mellan 14-16 ?r instämmer i p?st?endet att det är bra om föräldrar h?ller kontakten med ton?ringar när de är ute en kväll, p? fest eller p? resa.
– Mer än hälften av ton?ringar mellan 14-16 ?r instämmer i p?st?endet att det är bra att föräldrar sitter uppe och väntar p? att ton?ringar ska komma hem.
– Drygt 2 av 3 ton?ringar mellan 14-16 ?r instämmer i p?st?endet att m?nga ungdomar dricker mer än vad de borde göra.
? Undersökningen visar att m?nga ton?ringar tycker det är bra att föräldrar sitter uppe och väntar eller hör av sig under kvällen. Även om man som förälder inte alltid f?r beröm för att man gör det är det ofta väldigt uppskattat, säger Magnus Jägerskog, vd p? IQ.
Se bifogat faktablad för ytterligare resultat fr?n undersökningen.
Hela Ton?rsparlören finns att läsa p? www.ton?rsparlören.se
*Undersökningen genomfördes av Novus mellan 12 mars ? 2 april bland 1025 föräldrar med
ton?rsbarn samt 508 ungdomar mellan 14-16 ?r.
För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: [email protected]
___________________________________________________________________
IQ verkar för en smartare syn p? alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förh?llningssätt till alkohol, genom IQ nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholomr?det samt genom kunskap om aktuella alkoholfr?gor. IQ-initiativet är ett frist?ende dotterbolag till Systembolaget. Läs mer p? IQ.se.
Bifogade filer
0400Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Formas och SGI i forskningssamarbete för att snabbare ?tgärda förorenade omr?den

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy