SE

Aktiv p?verkan eller passiv screening ? Handelshögskolan i Stockholm och FIM i nytt samarbete

2014-01-30 15:14 Alings?s kommun Skolan i Alings?s kommun f?r i bra resultat i en ny nationell jämförelse och hamnar p? flera olika topplaceringar i rankningen.

Skolan i Alings?s kommun f?r i bra resultat i en ny nationell jämförelse och hamnar p? flera olika topplaceringar i rankningen.
Bara i tio andra kommuner s? är ?ttondeklassarnas syn p? skolan och undervisningen mer positiv och när det gäller sexornas resultat i de nationella proven hamnar Alings?s elever p? en 25:e plats.
? Undersökningen visar att vi har bra skolor i Alings?s kommun. Men vi nöjer vi oss inte utan vill bli ännu bättre, säger Cecilia Knutsson som är chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alings?s.
Kommunens elever utmärker sig
Det är i Sveriges Kommuner och Landstings jämförelseprojekt KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, som kommunernas arbete inom olika omr?den betygsätts. 220 kommuner deltar i undersökningen, som Alings?s är med i för första g?ngen. Resultaten grundar sig bland annat p? undersökningar och resultat fr?n Skolverket, SCB och p? SKL:s elevundersökning.
Inom vissa omr?den utmärker sig Alings?s elever rejält i positiv bemärkelse och i andra hamnar de runt snittet. Det sistnämnda är exempelvis fallet när det gäller vilka resultat de som g?r i ?rskurs tre f?r p? de nationella proven, där v?ra elever hamnar ett par procentenheter över medelvärdet.
Resultatet ska utveckla verksamheten
Syften med undersökningen är att ge Alings?sarna information om kvaliteten p? kommunens service och att kommunen vill föra en dialog kring resultaten med inv?narna samt använda m?tten som en del i kommunens styrning och verksamhetsutveckling.
Alings?s, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 inv?nare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninv?narantal, är staden under ständig förändring. Änd? finns en gammal prägel kvar p? staden. Genom ?ren har den beh?llit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader fr?n 1700- och 1800-talen.Staden är känd som “Kaféstaden” p? grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare ?ren har Alings?s allt mer ocks? uppmärksammats som “Ljusstaden”. Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alings?s, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.4400Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Otillräcklig valfrihet i välfärden

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy