SE

80 miljoner till utveckling av svenska sm?företag

M?nga företag har inte först?tt hur vanligt förekommande avlyssning och övervakning faktiskt är och vilka enorma värden som g?r förlorade när företagshemligheter snappas upp av konkurrenter. Det r?der en bl?ögdhet i sverige som p? sikt kan vara förödande för det inhemska näringslivet.
Mot denna bakgrund lanserade Ganeida Security Consulting i början av ?ret en spjutspetstjänst för den privata marknaden inom vad som p? svenska kallas teknisk säkerhetsskyddsundersökning (TSU) och p? engelska technical surveillance counter-measures (TSCM). En mer talande svensk beskrivning är ‘detektering av och ?tgärd mot avlyssning och övervakning’ vilket i praktiken innebär att man söker efter dolda buggar och kameror.
TSU/TSCM är ett komplext omr?de som f? personer i Sverige behärskar till fullo. För att professionellt kunna utföra ?tgärden krävs djup kunskap, erfarenhet och avancerad utrustning. Rätt utförd kan TSU/TSCM hjälpa det drabbade företaget att undvika enorma förluster till följd av spionage.
-Den kompetens v?r personal besitter är mycket ovanlig p? den privata marknaden i Sverige eftersom den bygger p? m?nga ?rs erfarenhet fr?n icke-civilt arbete med signaldetektering och kontraspionage inom Försvarsmakten. Jag kan utan att blinka säga att Ganeida är en av de främsta privata aktörerna inom TSU/TSCM i Sverige, meddelar Johan Östlund, vd p? Ganeida Security Consulting.

För ytterligare information om Ganeida Security, besök gärna ganeida.se
Företagets kontaktperson i det här ärendet:
Johan Östlund – 08-533 340 20 – [email protected]
Det intelligenta säkerhetsföretaget

Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhetsföretag med expertis inom spaning, riskhantering, due diligence, bakgrundskontroller, underrättelser och ?tgärder mot industrispionage.

Genom inhämtning och analys av information hjälper Ganeida Security företag och offentlig förvaltning att fatta välgrundade och kostnadsbesparande beslut vilket borgar för l?ngsiktig trygghet och effektivitet.

Ganeida Securitys affärsidé är att p? ett kostnadseffektivt sätt tillgodose kundens behov av kvalificerad information genom att erbjuda sofistikerade underrättelse- och utredningstjänster utförda av personal med spjutspets­kompetens.

Företaget nominerades ?r 2013 till Security Awards i kategorin ?rets nykomling.
00200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Germund Hesslow Lunds   #Karolinska Institutet Autismspektrumtillst   #Namn Universitet Omr   #Per Uhl