SE

700 000 vill engagera sig i kyrkan

Ett blomstrande b?tliv och en havsmiljö som m?r bra ? g?r det att kombinera?

Den fr?gan sätts i fokus p? B?tmässans i Göteborg p? söndag.
– Tillsammans med b?tmässan finns vi d? p? stora scenen för att inspirera och informera om hur man kan leva ett miljövänligt b?tliv. Bland andra medverkar Sören Kjellkvist som vann ?rets Äventyr 2013 och entreprenören Odd Klofsten som arbetar för alternativ till b?tbottenm?lning, säger Björn Sjöberg p? Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Björn Sjöberg är chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning p? HaV och inviger miljödagen som arrangeras i samarbete med B?tmässan. Han berättar om hur Havs- och vattenmyndighetens arbete berör b?tägare och fritidsb?tslivet, bland annat marin nedskräpning, undervattensbuller och övergödning. Han berättar ocks? om arbetet med havsplanering och hur det kan komma att p?verka b?tlivet och andra samhällsintressen.

Senaste rapporten fr?n FNs klimatpanel visar att havet h?ller p? att försuras. EUs strategi för en s? kallad “bl? tillväxt” pekar ut turismsektorn som ett prioriterat omr?de och regeringen h?ller just nu p? att ta fram en maritim strategi. Lisa Emelia Svensson, Sveriges Havs- och vattenambassadör finns p? scen och samtalar med Mats Eriksson, VD Sweboat om bl? tillväxt. En av fr?geställningarna är hur branschens kan ta ansvar för ett h?llbart b?tliv och vilken roll som regeringen ska ta?
– För oss är det viktigt att lyfta fram miljöfr?gorna. Ingen av oss som älskar att vara ute p?, i eller vid vattnet vill ha annat är rent vatten, det är ju hela grejen, säger Bengt Wallin som är mässansvarig för B?tmässan.
Miljödagen leds av programledaren och radioprofilen Lasse Swahn och det blir ett fullspäckat program mellan klockan 11 och 15 p? stora scenen. Bland annat kommer elever fr?n Kungliga tekniska högskolan, KTH, att berätta om projektet ?Solar Boat Project? där de konstruerade självnavigerande b?tar med solen som enda drivmedlet. De kommer ocks? att berätta om framtidens tekniska lösningar för ett h?llbart b?tliv.
Sören Kjellkvist föreläser om hur han paddlade hela Norges dramatiska atlantkust utan vare sig mat eller pengar i packningen, totalt 288 mil paddling p? 83 dagar. Hör om Sörens strapatser, möten och naturupplevelser blandat med reflektioner om livet och hur miljöförstöringen p?verkar Östersjön genom förorenat vatten och höga gifthalter i fisken.
Martin Hassellöv, marin kemist, berättar om sitt b?tprojekt som syftar till att kommunicera till allmänheten om havsmiljöfr?gor och miljövänligt b?tanvändande, samt delprojektet om giftfri b?tbottenfärg.
Milo Dahlmann, sjuksköterska, författare och ensamseglare, berättar hur hon förverkligade sin dröm och tog sig till Antarktis i en specialbyggd st?lb?t.
Odd Klofsten, entreprenör, seglare och naturvän berättar om hur han försöker sporra b?tägare i hela Sverige att hitta alternativ till b?tbottenm?lning.

Havs- och vattenmyndigheten finns ocks? p? plats under hela B?tmässan med egen monter där besökarna uppmanas att märka ut sina smultronställen i hav, sjöar och vattendrag.

– Havsplaneringen är en demokratisk process. Vi hoppas kunna väcka ett intresse hod mässdeltagarna för att delta i samr?d om hur vi bäst planerar och förvaltar havet.
Här kan du läsa scenprogrammet för söndag 9 februari

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner:

Björn Sjöberg, chef, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post [email protected], Thomas Johansson, chef, enheten för h?llbart nyttjande och maritima fr?gor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post [email protected]
Bengt Wallin, mässansvarig, B?tmässan, tfn 031-708 80 91, 070-880 80 68, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #MATRONA   #PATRONA   #Sundbyberg Solna