SE

7 av 10 chefskvinnor rekommenderar andra kvinnor till chefsjobb

Kvinnliga ledare brinner för sitt chefsjobb, de har höga ambitioner och siktar mot den allra högsta toppen. Hälften säger att de har vetat, ända sedan de var barn, att de ville bli ledare. Det visar den undersökning som presenterades idag av Kairos Future och Women Executive Search.
Studien ?Stjärnkraft? fokuserar p? vad de erfarna ledarna som tagit sig fram i yrkeslivet anser om sin, och andra kvinnors, roll p? arbetsmarknaden.
Kvinnliga ledare är mycket passionerade i sina arbeten och väljer arbetsplatser som speglar deras egna värderingar. De är p? m?nga punkter mer självsäkra än sina manliga kollegor men har sv?rt att n? fram via traditionella rekryteringsprocesser, istället är det nätverken som är avgörande. ?tta av tio kvinnor uppger att de har blivit headhuntade n?gon g?ng i sin karriär.
Tydliga karriärplaner och flexibilitet skulle underlätta chefsrollen mest. Kvinnliga ledare anser att den viktigaste ?tgärden för att f? en mer jämställd arbetsplats är ett trovärdigt engagemang hos VD och ledningen i jämställdhetsfr?gor.
Men situationen i arbetslivet är l?ngt fr?n idyllisk för m?nga kvinnliga ledare. Dessutom visar undersökningen att en betydligt större andel av de kvinnliga ledarna b?de gör mer och tar större ansvar för hemmet än sina manliga kollegor. Det resulterar bland annat i att 6 av 10 chefskvinnor använder hush?llsnära tjänster ? men bara 2 av 10 chefsmän.
– Att som arbetsgivare bli bättre p? att attrahera och utveckla de kompetenta chefer och ledare som är kvinnor är en mycket viktig fr?ga. Resultaten visar att ett arbetsgivarvarumärke som uppmuntrar till jämställdhet, och som skapar det flexibla utrymme som krävs för att kvinnor ska kunna balansera sina ansvarsroller privat och professionellt, blir en vinnare i jakten p? de bästa kvinnliga talangerna, menar Pernilla Jonsson, Partner Kairos Future.
– Att rekrytera de bästa cheferna är inget som görs i en handvändning ? framför allt inte vad gäller kvinnliga ledare, där de traditionella kanalerna inte alltid räcker till. Annonser gynnar tex män i högre utsträckning än kvinnor, n?got som styrker det vi kallar för ?potential-dilemmat?, där rekryterare bedömer män utifr?n deras framtida potential i högre utsträckning, medan kvinnor bedöms utifr?n faktisk erfarenhet. Det m?ste vi ändra p?, menar Anna Stenberg, grundare och VD WES.
För mer information, kontakta Helen Jönsson, kommunikationsansvarig Kairos Future, p? 070-219 09 29 eller [email protected]
En sammanfattning av studien finns att ladda ner p? www.kairosfuture.com/se/publikationer/
Rapporten i siffror:
? 75% av kvinnliga ledare älskar jobbet som chef
? 7 av 10 chefskvinnor har rekommenderat andra kvinnor till chefsjobb
? Fler än hälften av de tillfr?gade kvinnorna som antingen är, eller vill bli, del av den högsta beslutsniv?n inom sitt företag eller sin organisation
? 85% av kvinnliga ledare uppger att de är nöjda med sitt jobb om arbetsplatsen är jämställd och snabbrörlig
? 53% uppger att det som är sv?raste med att vara chef är att f? tid till att tänka l?ngsiktigt och strategiskt
? 77% av kvinnorna anger att kvinnliga ledare blir mer ifr?gasatta än manliga ledare
? 50% som uppgett att de arbetar p? en mansdominerad arbetsplats uppger att de varit tvungna att förändra sitt beteende för att passa in i en mansdominerad kultur
? 65% av kvinnorna anser att ?feminism? är ett positivt laddat ord. 67% av männen anser att det är ett negativt laddat ord
? 74% av kvinnorna uppger att chefen var en viktig faktor i valet av arbetsplats
? 66% av kvinnorna uppger att de har en partner som har lika, eller ännu mer krävande jobb, men 60% av männen uppger att deras partner har ett mindre krävande jobb
? 80% av kvinnorna uppger att de är projektledarna i sin familj
? 6 av 10 chefskvinnor använder hush?llsnära tjänster ? men bara 2 av 10 chefsmän
? 50% av kvinnliga ledarna upplever att det finns en konflikt mellan att skaffa familj och göra karriär
? 45% av de kvinnliga respondenterna uppger att ojämställda förh?llanden är n?got man skäms över
Om studien
Studien inneh?ller resultat fr?n en omfattande undersökning där 2 000 erfarna kvinnliga ledare inom privat och offentlig sektor deltagit. Urvalet utgick främst fr?n WES egna kandidatbas och ett urval av chefer inom Visions medlemsorganisationer. Studien best?r av s?väl fokusgrupper som enkätundersökning, en referensgrupp av manliga ledare och förstudier.
Om WES
WES rekryterar de absolut bästa kandidaterna till befattningar p? mellanchefsniv?, ledningsniv? och till styrelser och är specialister p? att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje rekryteringsprocess. V?r vision är att aktivt öka andelen kvinnor p? ledande positioner i svenskt näringsliv och offentliga organisationer genom att identifiera och inkludera de bästa kvinnliga kandidaterna p? marknaden i varje rekryteringsprocess. Ekvationen är nämligen mycket enkel: Fler kvinnliga kandidater med rätt kompetens som utvärderas för varje chefsposition, ger fler kvinnor i företagsledningarna framöver. Läs mer p? www.womenexecutivesearch.se
Om Kairos Future
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att först? och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi v?ra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, v?rt huvudkontor finns i Stockholm, vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

1629700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SABO