SE

68 butiker i Stockholm eller en butik i Nynäshamn, det är skilladen i konsumtion av sällanköpsvaror

Forsén Marknadslogistik AB har hur mycket stor konsumtion i kronor av sällanköpsvaror det är inom 20 minuter med bil fr?n kommunkontoret för kommunerna i Stockholms län. Störst konsumtion är det fr?n Stadshuset i Stockholm med 28 792 537 963 kronor och minst konsumtion är det fr?n Stadshuset i Nynäshamn. med 420 961 849 kronor. Det innebär att etablerar du en sällanköpsvarubutik i Nynäshamn s? kan du etablera 68 butiker inom en 20 minuter med bil fr?n Stockholms Stadshus.
Öster?kers kommun har starkast konsumtion per hush?ll med 60 604 kronor och svagast konsumtion per hush?ll finns det i Lidingö kommun med 45 817 kronor inom 20 minuter med bil Sett till per person är Norrtälje starkast med 27 713 kronor och svagast är Södertälje med 20 871 kronor.

Forsén Marknadslogistik har verktygen som hjälper dig att hitta rätt
Market Pointer är ett unikt analysverktyg som tydligt visar var dina potentiella m?lgrupper
finns, hur du höjer träffsäkerheten i dina kampanjer och hur du ökar din
försäljning. Du undviker ocks? kostsam distribution till konsumenter som är
köpsvaga eller som inte alls är intresserade av dina varor eller tjänster.
Market Pointer stödjer en koncentrerad och effektiv marknadsaktivitet och
bidrar till ökad respons, sänkta kostnader och en högre ROI.
Analysmetoden ger dig en komplett bild av konsumtionen p? hush?llsniv? i
kronor i kombination med femsiffrigt postnummer. Du f?r ocks? information om
hur du kan välja vilka m?lgrupper och postnummeromr?den som är värda att satsa
p? och vilka som inte är det. Det handlar om hur mycket pengar individuella
hush?ll verkligen spenderar p? inköp för 423 varugrupper fördelat p?
postnummerniv?! Du kan identifiera var dina kunder finns, vad de konsumerar och
värdet p? konsumtionen samt samband mellan konsumtionen av olika varugrupper och hur detta p?verkar dina möjligheter att n? bättre resultat. Market Pointer hjälper dig helt enkelt att rikta ditt erbjudande rätt hush?ll! Verktyget Market Pointer är ensamt om att erbjuda analyser baserade p? faktisk
konsumtion i kronor p? femställig postnummerniv? p? marknaden.
Pointer Decagon tar fram din konsument profil som bygger p? professorRichard Florida: s forskning och teorier om den kreativa och sociala klassenoch dess motsatser.
Konsument profilen ger enheltäckande bild av företaget och marknaden. Den visar vilka postnummeromr?den som företaget bör lägga marknadsföringsinsatser p? och ger även svar p? hurdessa postnummeromr?den ser ut demografiskt och sociodemografiskt samt hurkundtypen konsumerar. Genom Pointer Decagon genomför vi etableringsanalyser som innebär att vi tar fram rätt kommun eller rätt omr?de för etablering. 1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lars Fredell   #Rolf Dahlberg   #Visma Nyf   #Visma Spcs