SE

6 av 10 uppfattar partiernas bostadspolitik som otydlig enligt ny undersökning

2014-08-28 13:00 Hemnet Mer än 6 av 10 ser bostadsbristen som en viktig fr?ga inför valet i september, men samtidigt tycker nästan lika m?nga (6 av 10) att partiernas bostadspolitik är otydlig. Det visar en ny undersökning bland Hemnets besökare. Därför lanserar Hemnet nu initiativet bostadsvalet.hemnet.se där svar p? de viktigaste bostadsfr?gorna, fr?n de tio största partierna, sammanställts.

Mer än 6 av 10 ser bostadsbristen som en viktig fr?ga inför valet i september, men samtidigt tycker nästan lika m?nga (6 av 10) att partiernas bostadspolitik är otydlig. 39 procent anser ocks? att det är sm? skillnader mellan partiernas bostadspolitik. Det visar en ny undersökning bland Hemnets besökare. Därför lanserar Hemnet nu initiativet bostadsvalet.hemnet.se där svar p? de viktigaste bostadsfr?gorna, fr?n de tio största partierna, sammanställts.
Bostadsbristen en viktig fr?ga inför valet
Totalt anser 64 % att bostadsbristen är en viktig valfr?ga. Bostadsbristen p?verkar och är sammankopplad med viktiga samhällsfr?gor s?som segregation, urbanisering och tillväxt, men f?r ocks? konsekvenser i människors privatliv. Enligt den nya undersökningen har 3 av 10 har p? n?got sätt begränsats av bostadsbristen. Vanligaste konsekvensen är att man tvingats bo hemma hos föräldrarna längre än önskat (15 procent). Att avst? arbete eller utbildning är andra följder av bostadsbristen (5 respektive 3 procent) och sex procent har varit med om att en kärleksrelation tagit slut p? grund av sv?righeter att hitta en bostad.
– Intresset för bostadsmarknaden är större än n?gonsin. Hemnets trafik ligger p? rekordniv?er och just nu har vi cirka 2,5 miljoner besökare i veckan. Samtidigt är utbudet av bostäder rekordl?gt, b?de för bostadsrätter och villor. Det i kombination med sv?righeten att f? en hyresrätt gör att bostadsbristen blir en allt viktigare fr?ga inför valet, säger Staffan Tell, talesperson för Hemnet.

Bostadspolitiken uppfattas som otydlig
Men trots att bostadsbristen anses vara en viktig fr?ga inför valet, upplever 6 av 10 att det är otydligt vad de politiska partierna vill göra för attförbättra bostadssituationen. 39 procent anser ocks? att det är sm? skillnader mellan partiernas bostadspolitik.
Hemnet sammanställer partiernas bostadspolitik
Hemnet lanserar nu bostadsvalet.hemnet.se där svar p? fem viktiga bostadsfr?gor fr?n de 10 största partierna sammanställts. Fr?gorna rör bostadsbristen, bristen p? ungdomsbostäder, den snabba urbaniseringstakten samt vilka bostadsfr?gor som partierna anser mest prioriterade, men ocks? vilka fr?gor som har glömts bort i debatten.
– Det är tydligt att bostadsbristen är en viktig fr?ga för m?nga inför valet. Samtidigt verkar politikerna inte ha lyckats n? fram med sina budskap om vad de vill göra för att lösa bostadsbristen. V?r ambition med det här initiativet är att fungera som en länk mellan v?ra besökare och politikerna för att p?visa bostadsfr?gans betydelse och hjälpa människor att fatta ett genomtänkt beslut i valet, säger Staffan Tell.

Fakta om undersökningen:
Undersökningen genomfördes som en enkät p? Hemnet.se under vecka 34, 2014. Totalt deltog 1 178 personer i undersökningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Staffan Tell, Pressansvarig och talesperson Hemnet, Tel: 073-367 66 85, E-post: [email protected]
Om Hemnet:
Hemnet är Sveriges populäraste tjänst för bostadssök med totalt upp till 2,5 miljoner unika besökare i veckan. Hemnet startades 1998 och ägs av Fastighetsmäklarförbundet FMF, Mäklarsamfundet, Fastighetsbyr?n och Svensk Fastighetsförmedling.

Fr?getabeller:
Hur viktig är bostadsbristen som valfr?ga för dig?
Den viktigaste fr?gan3%
En av de viktigaste fr?gorna22%
En viktig fr?ga men inte bland de viktigaste40%
Inte en speciellt viktig fr?ga17%
Inte en viktig fr?ga alls8%
Vet ej11%
Sv?righeter med att hitta en bostad kan p?verka m?nga delar av livet. Vilket av följande har du varit med om p? grund av sv?righeter att hitta bostad?
Tvingats bo kvar hemma hos mina föräldrar längre än jag önskat15%
Avst?tt fr?n ett jobb som jag blivit erbjuden5%
Avst?tt fr?n en utbildning jag kommit in p?3%
En kärleksrelation har tagit slut6%
Förlorat kontakten med vänner5%
Tvingats flytta till en annan stad (ofrivilligt) 4%
Inte kunnat träffa min familj s? ofta som jag velat7%
Inget av ovan69%
Hur tydliga tycker du att de politiska partierna är med vad de vill göra för att förbättra bostadssituationen?
Mycket tydliga3%
Ganska tydliga17%
Ganska otydliga37%
Mycket otydliga23%
Vet ej20%
Hur stor skillnad upplever du att det är mellan hur de olika politiska partierna vill förbättra bostadssituationen i Sverige?
Mycket stora skillnader6%
Ganska stora skillnader21%
Ganska sm? skillnader28%
Mycket sm? skillnader11%
Ingen skillnad7%
Vet ej27%

2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy