Rapporter

5 av 10 nordmenn pusser opp i v?r og sommer

I l?pet av de neste m?nedene vil mye penger bli lagt igjen i norske bad, kj?kken, gulv og uteplasser. Nesten halvparten av Norges befolkning kommer til ? pusse opp boligen eller hytta i l?pet av v?ren og sommeren.

Det kommer frem i en unders?kelse fra FINN oppdrag, gjennomf?rt av Norstat blant 1000 nordmenn.

46 % av respondentene i unders?kelsen sier de kommer til ? oppgradere boligen i v?r eller i sommer.

? Vi nordmenn er i en heldig situasjon. Fremfor ? v?re redd for ? miste jobben, slik situasjonen er i store deler av Europa, s? bruker nordmenn betydelige bel?p p? ? pusse opp boligen, sier Laila Dahlen, direkt?r i FINN oppdrag.

P? vei inn i h?ysesongen
Det er i l?pet av v?rm?nedene nordmenn i st?rst grad pusser opp boligen. I unders?kelsen kommer det frem at mai er den aller viktigste m?neden etterfulgt av juni og juli, men allerede i l?pet av april melder oppussingsiveren seg.
? Det er tydelig at nordmenn f?r ny energi som bidrar til ? sette i gang oppussingsprosjektene n?r isen smelter, sola varmer, og d?rer og vinduer ?pnes for ? slippe inn frisk v?rluft, sier Dahlen.

Popul?rt i etableringsfasen

Nordmenn i 30- og 40-?rene trekker opp snittet blant dem som skal pusse opp, der andelen er henholdsvis 56 og 55 %. De yngste ? de under 30 ?r, er de som i minst grad skal pusse opp.
Videre sier 5 av 10 ?stlendinger, s?rlendinger og nordlendinger at de har planer om ? pusse opp. Tilsvarende tall for vestlendingene er 4 av 10, mens tr?nderne, 3 av 10, er de som i minst grad har planer om ? pusse opp i v?r og sommer.
N?dvendig oppussing

P? tross av at vi bruker mest penger i verden p? ? pusse opp boligen ser det ikke ut til at vi er forn?yd med resultatet s? lenge av gangen. S? mange som halvparten av respondentene sier at den vanligste ?rsaken til at man pusser opp er at det er n?dvendig. 1 av 3 pusser opp for ? opprettholde eller ?ke boligens verdi.
? Tallene er ikke overraskende. De fleste nordmenn nyter godt av at Norge er et land med vekst i ?konomien, lav rente og h?y sysselsetting. Samtidig er Norge et land hvor de fleste eier egen bolig. Unders?kelsen er ogs? i tr?d med v?re prognoser som viser nettopp at ROT-markedet er vekst. Det er en trend vi har sett over lang tid, sier Jon Sandnes, administrerende direkt?r i Byggen?ringens Landsforening (BNL).
Alle vil ha hjelp samtidig P? FINN oppdrag ligger det n? i overkant av 3500 oppdrag ute. Av FINN oppdrags brukere ?nsker flest hjelp av elektrikere etterfulgt av snekkere, t?mrere, renholdere og r?rleggere.
? Det er store sesongvariasjoner i hva nordmenn ?nsker hjelp til. Felles for de fleste sesongene er at n?r behovene f?rst melder seg skal alle ha hjelp samtidig. Om noen uker vil antall oppdrag innen for eksempel hage, balkong og landskapsarkitektur ta seg opp, og da kan h?ndverkeren eller fagpersonen du trenger allerede ha fylt opp kalenderen, sier Dahlen.

Funn fra unders?kelsen:
Har du planer om ? oppgradere egen bolig/ leiebolig eller fritidsbolig i v?r/ sommer?
Ja, egen bolig: 34 %
Ja, egen leiebolig: 3 %
Ja, egen fritidsbolig: 5 %
Ja, b?de egen bolig/leiebolig og fritidsbolig: 3 %
Ja, eget utleieobjekt: 1 %
Nei: 45 %
Vet ikke: 9 %
Hvorfor oppgraderer du egen bolig?
Det er n?dvendig: 50 %
Opprettholde og/eller ?ke boligens verdi: 36 %
Interesse for interi?r/eksteri?r: 12 %
Det er g?y: 11 %
Partneren ?nsker det: 6 %
Inspirert av andre og/eller media: 6 %
Skal selge: 5 %
Er perfeksjonist: 3 %
Tidsfordriv: 3 %
Partneren og jeg trenger et felles prosjekt: 2 %
Opptatt av trender: 2 %
Forventninger fra omgivelsene: 2 %
Annet: 10 %
Vet ikke: 14 %
Hvilken av disse p?standene passer best til din opplevelse av ? oppgradere egen bolig?
Helt ok: 35 %
Liker det: 23 %
Kjedelig: 13 %
G?y: 8 %
Hater det: 7 %
Elsker det: 4 %
Annet: 4 %
Vet ikke: 7 %
Hvilken tid p? ?ret er det mest sannsynlig at du/dere oppgraderer egen bolig?
Januar: 0 %
Februar: 3 %
Mars: 6 %
April: 10 %
Mai: 16 %
Juni: 14 %
Juli: 13 %
August: 6 %
September: 5 %
Oktober: 3 %
November: 1 %
Desember: 0 %
Vet ikke: 22 %
Mest popul?re kategorier FINN oppdrag etter antall oppdrag, pr 16.april 2013
1. Snekker/t?mrer: 621
2. Elektriker: 564
3. R?rlegger: 464
4. Bad og v?trom: 361
5. Maler/tapetserer: 349
6. Renhold: 348
7. Flytting: 276
8. Murer/flislegger: 270
9. Graving, drenering og planering: 209
10. Ombygging og oppussing: 153
Kilde: FINN oppdrag, www.finn.no/oppdrag 0200Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy