Rapporter

37 prosent nordmenn velger bilferie i ?r

Billedtekst: Mer enn seks av ti nordmenn svarer at de velger en vei med ferje n?r de skal reise ut fra Norge sier unders?kelsen Bilferierapporten 2013 fra Stena Line.

Hele 96 prosent av alle nordmenn har v?rt p? bilferie. 82 prosent kan tenke seg ? dra p? bilferie igjen, og hele 87 prosent av de unge kan tenke seg bilferie. 37 prosent av alle nordmenn har allerede bestemt seg for ? dra p? bilferie i?r. Det fremg?r av Stena Lines omfattende Bilferieunders?kelse 2013. Et representativt utvalg av 1000 nordmenn har deltatt i unders?kelsen, som ogs? er gjennomf?rt i Sverige og flere andre europeiske land.
Hele 30 prosent av deltagerne svarte at de har v?rt p? langtur 15 ganger eller mer. Blant dem som skal p? bilferie i ?r, svarer 34 prosent at de skal v?re borte to uker, mens 33 prosent setter av en uke til bilferien.
Frihet og fleksibilitet
76 prosent svarer frihet og fleksibilitet p? sp?rsm?l om hvorfor de velger bilferie. En fin m?te ? reise p?, svarer 43 prosent, mens 40 prosent ?nsker ? reise p? bilferie for ? komme til steder f? andre bes?ker.
Hele 41 prosent tenker ? kj?re i Skandinavia, mens 26 prosent skal lenger ut i Europa. Mest popul?re reisem?l i tillegg til Norge er i rekkef?lge Sverige, Danmark, Tyskland. Nederland, Frankrike og Italia.
Seks av ti velger vei med ferje
Mer enn seks av ti svarer at de velger en vei med ferje n?r de skal reise ut fra Norge.
32 prosent reiser med ferje fra Norge til Danmark, 13 prosent tar ferje fra Sverige til Danmark. Syv prosent ferjer fra Sverige til Tyskland. Popul?re ferjeruter finner vi ogs? fra Sverige til Polen, fra Sverige til Baltikum og fra Sverige til Finland. Det er ogs? verdt ? merke seg at 12 prosent flyr til Europa og leier bil der, mens 12 prosent kj?rer over ?resundsbroen.
Frankrike vakrest ? bile i
Frankrike topper listen over hvilke land nordmenn synes er vakrest ? bile i, n?r vi holder Norge utenfor. Deretter f?lger Italia, Danmark, Sveits/?sterrike og Tyskland. K?benhavn er mest popul?re by foran Stockholm, Berlin, Paris og Amsterdam.
-Sammen med Stena Lines lange tradisjon for reiser med bil og ferje gir denne rapporten et unikt innblikk i nordmenns ferievaner, sier Carl M?rtensson, ansvarlig i Stena Line for unders?kelsen.
– Det nye i ?r er at Bilferierapporten utvides. I tillegg til at den n? gjennomf?res i Norge, har vi ogs? f?yd til Storbritannia og Irland. Felles for disse landene er at de oppgir frihet og fleksibilitet som de
viktigste grunnene til at man velger bilferie som reiseform.
Stena Line, Oslo 19. mars 2013
For mer informasjon kontakt Carl M?rtensson p? telefon +46 704 85 83 32 eller Harald Br?then telefon 911 03 688.
Stena Line er et av verdens st?rste fergeselskaper med en moderne fl?te p? 38 skip og Europas mest omfattende rutenettverk best?ende av 22 fergelinjer i Skandinavia, Baltikum og Storbritania.
Ved konstant utvikling av sine produkter og tjenester, har Stena Line oppn?dd en sterk posisjon med betydelige markedsandeler i alle sine markedssegmenter.1000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #HCL   #Head Nordic Region   #Vice President   #Whitelane Research