Utredninger

25 omkomne i trafikken i august 2013

02-09-2013 11:00 Trygg Trafikk 120 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2013. I samme periode i 2012 omkom 103 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det forel?pige tallet for omkomne i august 2013 er 25. I samme m?ned i 2012 var det forel?pige tallet 14. Dette ?kte med en person slik at det endelige tallet for august 2012 endte p? 15.
120 personer har mistet livet i trafikken i l?pet av de ?tte f?rste m?neder i 2013. I samme periode i 2012 omkom 103 personer i veitrafikkulykker. Trygg Trafikk melder at det forel?pige tallet for omkomne i august 2013 er 25. I samme m?ned i 2012 var det forel?pige tallet 14. Dette ?kte med en slik at det endelig tallet for august 2012 endte p? 15.
I gjennomsnitt de foreg?ende fem ?r er 22 personer omkommet i veitrafikkulykker i august m?ned.
Tallene i august fordeler seg slik: 13 bilf?rere, fem bilpassasjerer, fem motorsyklister, en syklist og en fotgjenger.

Av de til sammen 18 omkomne bilf?rerne/-passasjerene ble 12 drept i kollisjon med annet kj?ret?y og seks i eneulykker.
Av de 25 omkomne var 19 menn og seks kvinner.
Trygg Trafikks forel?pige oversikt er basert p? politirapporterte ulykker via v?re distriktsledere.
Fordeling fylker og trafikantgrupper

Trygg Trafikks form?l er ? oppn? best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Nullvisjonen – visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken er felles for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Trygg Trafikk har vedtatt tre verdier for sitt arbeid for trafikksikkerheten.
0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Stoler ikke p? sjefen (SE VIDEO)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy