SE

12 943 kronor eller 33 652 kronor i utgifter p? sällanköpsvaror per person, det är skillnaden mellan Stockholm, Göteborg och Malmö: s svagaste omr?de och starkaste omr?de.

12 943 kronor eller 33 652 kronor i utgifter p? sällanköpsvaror per person, det är skillnaden mellan Stockholm, Göteborg och Malmö: s svagaste omr?de och starkaste omr?de.
2014-08-19 14:57 Forsén Marknadslogistik AB Det svagaste omr?det är 163 Sp?nga, Rinkeby och det starkaste omr?det är 115 Hjorthagen. Snittet p? konsumtionen i storstadsomr?dena ligger p? 23 989 kronor / person. Det är kraftiga skillnader som ni ser nedan.

Det svagaste omr?det är 163 Sp?nga, Rinkeby och det starkaste omr?det är 115 Hjorthagen. Snittet p? konsumtionen i storstadsomr?dena ligger p? 23 989 kronor per person. Näst svagaste omr?det är 213 Roseng?rd i Malmö med 15 143 kronor per person och sedan 415 Bergsjön i Göteborg med 16 905 kronor per person det kan Jämföras med Göteborgs starkaste omr?de som är 412 Johannesberg med 28 837 kronor och 217 Erikslust i Malmö med 28 709 kronor.
De 100 svagaste och starkaste omr?dena finns p? hemsidan under nyheter.
Det framg?r av resultatet av Forsén Marknadslogistik: s bearbetning av SCB: s undersökning Hush?llensutgifter 2012. Bearbetningen bygger p? skattning efter familjetyp, utbildning och boendeform. Konsumtionen i kronor finns för 420 varugrupper.
Företaget har även byggt om systemen för att enklare beskriva konsumtionen p? sm?omr?den.
Marknadslogistik kan beskriva hur stor konsumtion det finns inom ett omr?de för en butik och om omr?dets profil passar butiken. Varugrupperna finns p? hemsidan.

Forsén Marknadslogistik har verktygen som hjälper dig att hitta rätt
Market Pointer är ett unikt analysverktyg som tydligt visar var dina potentiella m?lgrupper
finns, hur du höjer träffsäkerheten i dina kampanjer och hur du ökar din
försäljning. Du undviker ocks? kostsam distribution till konsumenter som är
köpsvaga eller som inte alls är intresserade av dina varor eller tjänster.
Market Pointer stödjer en koncentrerad och effektiv marknadsaktivitet och
bidrar till ökad respons, sänkta kostnader och en högre ROI.
Analysmetoden ger dig en komplett bild av konsumtionen p? hush?llsniv? i
kronor i kombination med femsiffrigt postnummer. Du f?r ocks? information om
hur du kan välja vilka m?lgrupper och postnummeromr?den som är värda att satsa
p? och vilka som inte är det. Det handlar om hur mycket pengar individuella
hush?ll verkligen spenderar p? inköp för 423 varugrupper fördelat p?
postnummerniv?! Du kan identifiera var dina kunder finns, vad de konsumerar och
värdet p? konsumtionen samt samband mellan konsumtionen av olika varugrupper och hur detta p?verkar dina möjligheter att n? bättre resultat. Market Pointer hjälper dig helt enkelt att rikta ditt erbjudande rätt hush?ll! Verktyget Market Pointer är ensamt om att erbjuda analyser baserade p? faktisk
konsumtion i kronor p? femställig postnummerniv? p? marknaden.
Pointer Decagon tar fram din konsument profil som bygger p? professorRichard Florida: s forskning och teorier om den kreativa och sociala klassenoch dess motsatser.
Konsument profilen ger enheltäckande bild av företaget och marknaden. Den visar vilka postnummeromr?den som företaget bör lägga marknadsföringsinsatser p? och ger även svar p? hurdessa postnummeromr?den ser ut demografiskt och sociodemografiskt samt hurkundtypen konsumerar. Genom Pointer Decagon genomför vi etableringsanalyser som innebär att vi tar fram rätt kommun eller rätt omr?de för etablering. 0040Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  IQ presenterar unik genomg?ng av unga vuxnas alkoholvanor

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy